);

Generalovo obraćanje na svečanoj akademiji 25.godina od osnivanja 5.korpusa.

Sharing is caring!

5. korpus je sinonim patriotizma, herojskog dijela i viteške borbe. Borci i starješine 5. korpusa su nadljudskim naporima branili i odbranili Bihaćki okrug i državu Bosnu i Hercegovinu, a onda u maestralnom vojnom pohodu oslobodili Veliku Kladušu, Bosansku krupu, Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most.

Na putu slobode vodio ih je naš komandant general Atif Dudaković.

/ petikorpus.ba