);

Gillian Triggs u radnoj posjeti Vladi USK

Sharing is caring!

U radnoj posjeti Vladi Unsko – sanskog kantona danas je boravila Džilijan Trigs, pomoćnica visokog povjerenika UN-a za izbjeglice. Na sastanku sa premijerom Kantona Mustafom Ružnićem. Trigs je iskazala zadovoljstvo načinom upravljanja migrantskom situacijom od strane vlasti u ovom dijelu BiH, posebno odnosom spram ranjivih kategorija unutar migrantske populacije..

Građani i vlasti Unsko – sanskog kantona pokazali su visok stepen humanosti prema ljudima u pokretu tokom posljednje četiri godine i na tome im treba zahvaliti, kazala je prilikom susreta sa premijerom Mustafom Ružnićem Džilijan Trigs, predstavnica UNHCR-a.  

Organizacija iz koje dolazi, kako je kazala, od početka pomaže ovdašnjim vlastima da se lakše nose sa krizom. Ovaj kanton je učinio sve da se sačuva dostojanstvo ljudi u pokretu, ali prije svega građana Unsko – sanskog kantona, kazao je ovom prigodom premijer Ružnić. Poštujući sve zaključke iz Brisela, formiran je kamp Lipa kao alternativna lokacija nakon zatvaranja BIRA-e koja se nalazila u urbanoj zoni Bihaća.

Nažalost, USK i Kanton Sarajevo i danas su usamljeni kada je riječ o zbrinjavanju migranata i izbjeglica. Teret nose sami, uz angažman viših nivoa vlasti, dok je istovremeno ostatak BiH izoliran od ovog problema. I sa ovog sastanaka je poslana poruka da teret krize mora biti ravnomjerno raspoređen.