);

Nezavisni odbor za izbor policijskog komesara nakon intervjua odredio rang listu uspješnih kandidata: Vlada USK ima zadnju riječ!

Sharing is caring!

Danas je Nezavisni odbor za izbor policijskog komesara obavio intervjue sa tri kandidata koja su isupnjavala uslove predviđene konkursnom procedurom.

Intervjuu su pristupili kako je ranije najavljivano, Mujo Koričić, Esnaf Buza i Bare Pršlja.

Prema riječima predsjednice Nezavisnog odbora, oni su vrednovali kvalifikacije koje se odnose na stručno usavršavanje, godine iskustva na rukovodećim pozicijama u policijskim strukturama, ocjene rada u zadnje tri godine i druge kvalifikacije koje odgovaraju potrebama radnog mjesta.

Nakon ocjenjivanja, Nezavisni odbor je rangirao listu uspješnih kandidata:

  • Mujo Koričić – 86 bodova
  • Bare Pršlja – 82 boda
  • Esnaf Buza – 76 bodova

Utvrđena lista će biti dostavljena Vladi USK posredstvom ministra već sutra kazala je za medije predsjednica Nezavisnog odbora.