);

ODRŽAN SASTANAK U BIHAĆU: Pogledajte izjave komesara MUP-a USK, premijera Vlade USK i ministra sigurnosti BiH (VIDEO)

Sharing is caring!

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine (BiH) Dragan Mektić je danas u Bihaću izjavio kako će najkasnije sutra biti poznati objekat ili više njih za smještaj migranata na području Unsko-sanskog kantona.

Na poziv Vlade USK, Mektić se danas susreo s premijerom Mustafom Ružnićem, komesarom policije Mujom Koričićem i Peterom Van Der Auweraertom, koordinatorom Međunarodne organizacije za migracije (IOM) za Zapadni Balkan. Tema sastanka bila je rješavanje migrantske krize u kontekstu izmještanja migranata van centra Bihaća i Velike Kladuše.

Prema riječima Mektića, konačno su došli do “nekakvih rješenja”, bolje komunikacije i dogovora na relaciji Unsko-sanski kanton i vrh države, što daje nadu i ulijeva optimizam da će se trenutna kriza i problemi s kojima se suočava ovaj dio BiH, ubrzo rješiti na obostrano zadovoljstvo i građana ovog kantona i migranata.

“Mi smo do sada na prostoru Unsko-sanskog kantona imali problem što nismo mogli nikako da se dogovorimo i odredimo lokacije i prostore koje bi pretvorili u prihvatne centre, u kojima bi držali sve te migrante i na takav način ih držali pod određenom kontrolom. Sve vrijeme do sada smo potrošli na razgovore bez nekih konkretnih rezultata. Sada smo na ovom sastanku s novim premijerom dogovorili da ćemo najkasnije do sutra tačno imati objekat ili objekte u kojima ćemo ovdje na prostoru Unsko-sanskog kantona, konkretno na području Bihaća, vrlo brzo početi da smještamo te migrante na način da ćemo najprije tu smjestiti one koji se nalaze na ulicama, u privatnim smještajima i na taj način smanjimo uticaj svega toga na bezbjednosnu situaciju u gradu”, istakao je Mektić dodavši da će se migrantima propisati strožiji red u prihvatnom centru i na području Bihaća.

Kako je naglasio Peter Van Der Auweraert, IOM je od početka bio spreman da pruži podršku vlastima kada su u pitanju privremni smještajni kapaciteti za migrante, te da će nastaviti sarađivati s Crvenim krstom Unsko-sanskog kantona i da je IOM spreman pružiti podršku premještanja migranata sa području USK-a na druga područja BiH, ako se vlasti tako dogovore.

“Sve ono što smo mi radili od samog početka je da podržavamo privremeni smještaj migranata u određene centre. To nismo radili zbog toga da bi se migrantima omogućilo da ovdje trajno ostanu, nego da bi oni bili smješteni u odgovarajuće smještaje. Ljudi u Bihaću i ostalim lokalnim zajednicama bili su dosta dugo jako strpljivi i pružali su nam podršku. Cilj smještanja migranata u prihvatne centre jeste da se smanji pritisak na lokalno stanovništvo. Također upošljavamo lokalne firme koje izvode radove koje radimo na ovim smještajnim kapacitetima, a također smo s gradonačelnicima Bihaća i Cazina radili na razvoju lokalnih projekata koji će na neki način vratiti ovo što su migranti na neki način uništili”, kazao je Auweraert.

Prema riječima Koričića, svako povećanje broja migranata bi samo dodatno pogoršalo stanje sigurnosti na području, konkretno Bihaća, a općenito Unsko-sanskog kantona i u tom kontekstu će, kaže on, policija USK od danas onemogućiti svaki daljnji priliv migranata u ovaj kanton.

“Ministar sigurnosti se obavezao da će s komesarom MUP-a KS razgovarati na ovu temu i dogovoriti konkretne mjere i radnje u smislu onemogućavanja transporta migranata na područje našeg kantona, u kontekstu izgradnje i stavljanja u upotrebu imigracionog centra u Hadžićima”, kazao je Koričić.

Premijer Ružnić je istakao da je cilj ovog sastanka i poduzimanja budućih mjera da se vrati sloboda i dostojanstvo građanima Unsko-sanskog kantona, ali i samim migrantima, u kontesktu poštivanja svih aspekata humanosti i konvencija na koje se kanton obavezao.

“Ovom migrantskom krizom se može upravljati na način da svi mi zajedno koordiniramo radimo i sarađujemo. Danas ova Vlada zajedno s ministrom Mektićem i predstavnicima IOM-a može adekvatno odgovoriti kada je u pitanju migrantska kriza. Dobili smo komesara policije USK i policija sada mora zavesti javni red i mir, te uspostaviti pravni poredak. Naš zadatak je da sutra potvrdimo lokacije koje su dali predstavnici lokalnih zajednica, koje će od strane IOM-a biti pripremljene da budu privremeni smještaj za migrante koji se nalaze na ovoj ruti, jer svijesni smo da su građani ovog kantona dali nadljudske napore i održali ovaj kanton na kojem se ova kriza lomi”, istako je premijer Ružnić.

VIDEO: Rješavanje migrantske krize

Koordiniran rad na upravljanju migrantskom krizomOgraničiti dolazak migranata na područje USK U Bihaću je danas boravio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić a sastao se sa Mustafom Ružnićem, premijerom Unsko-sanskog kantona. Sastanku, na kojem se razgovaralo o aktualnoj situaciji vezanoj migrantsku krizu, prisutni su bili i komesar policije MUP-a USK Mujo Koričić, Hazim Kapić, ministar zdravstva, Peter van der Auweraert, šef Međunarodne organizacije za migracije (IOM) te Husein Kličić, predsjednik Crvenog križa USK.S obzirom na složeno stanje u Bihaću i Velikoj Kladušu kad je u pitanju migrantska kriza na današnjem sastanku dogovorena je jaka koordinacija svih institucija i nivoa uključenih u rješavanje problema.- Migrantska kriza je globalno pitanje a činjenica je da su i zemlje, koje su se našle ranije na izbjegličkoj ruti, teško se nosile sa situacijom i pored neuporedivo većih materijalnih mogućnosti i opremljenosti .Ono što će se u Unsko-sanskom kantonu promijeniti jest da će se upravljati ovom krizom, koja se u BiH, slomila na ovom Kantonu. Vlada je u punom kapacitetu, imenovan je policijski komesar, policija mora i hoće, u skladu sa nadležnostima, uspostaviti poštivanje i javnog reda i pravnog poretka. Da bi održali situaciju pod kontrolom potrebna je prije svega jaka koordinacija svih institucija i nivoa uključenih u ovo. Neophodno je i ponašanje migranata svesti isključivo u zakonske okvire. I sigurnosna i humanitarna i zdravstvena situacija da bi ostala pod kontrolom neophodno je kontrolisano smještanje migranata. Osnovni problem jest – kontrola ulazaka nelegalnih migranata u BiH. Neophodno je dalje jačanje kontrole granice kako bi se spriječili ilegalni ulasci u Bosnu i Hercegovinu ali i da se kontroliše kretanje migranata koji se nalaze na području BiH jer Unsko-sanski kanton nema kapacitete za dalji prihvat. Mi smo obavezni pružiti humanu pomoć migrantima u tranzitu, ali smo obavezni i zaštiti svoje građane, očuvati javni red i mir i njihovu sigurnost, kazao je Mustafa Ružnić, premijer USK.Mujo Koričić, policijski komesar istaknuo je nužnost reduciranja daljih dolazaka i ukidanje prakse propuštanja migranata na područje Unsko-sanskog kantona.- S daljim prilivom migranata sigurnosna situacija bi bila narušena, zato se migracijski talas mora kontrolisati i reducirati dolazak migranata na ovaj Kanton, izričit je komesar Koričić. Državni ministar sigurnosti potvrdio je da će od sutra biti spremna kasarna Ušivak u Hadžićima da prihvat migranata te da će policijske snage u Sarajevu biti obavezane da migrante usmjeravaju u Ušivak, a posebno se to odnosi na migrante zatečene na autobusnim i željezničkim stanicama. – Kada se odredi nova lokacija migranti iz parkova i dio ljudi iz objekta u Borićima te oni zatečeni u privatnim smještajima bit će smještani u taj privremeni centar, kojim će upravljati IOM, a koji će imati strog kućni red, a gdje će oni dobiti svu potrebnu pomoć i zaštitu, kazao je ministar Mektić. Mektić je kazao nakon sastanka da je ovaj put optimista jer je naišao na jasan stav da se zajednički radi i rješavaju problemi i migranata da imaju adekvatan smještaj i zaštitu i građana BiH. Također, upozorio je i građane da moraju poštivati zakonske obaveze, a to se prije svega odnosi na nelegalne iznajmljivače smještaja, koji svojim postupanjem doprinose haotičnosti i otežavaju kontrolu situacije.Hazim Kapić, ministar zdravstva i socijalne politike će dobiti podršku da se osiguraju sredstva potrebna za finansiranje pružanja zdravstvene zaštite migrantima, a koja su osigurana za tu namjenu iz EU fondova. IOM će, sa svoje strane, u prihvatnim centrima angažirati radnike iz okolnih mjesnih zajednica, a lokalnim zajednicama koje su pogođene migrantskom krizom će biti pružena pomoć u razvijanju projekata od koristi za te lokalne zajednice u ukupnom iznosu od 500 000 funti. – Ljudi u Bihaću i ostalim lokalnim zajednicama bili su dosta dugo jako strpljivi i pružali su nam podršku. Cilj smještanja migranata u prihvatne centre jeste da se smanji pritisak na lokalno stanovništvo. Također upošljavamo lokalne firme koje izvode radove na objektima a u saradnji sa gradonačelnicima razvijamo projekte koji će biti finansirani u lokalnim zajednicama, kazao je Peter van der Auweraert.Premijer Mustafa Ružnić sutra će održati sastanak Operativne grupe Vlade USK za kontrolu i nadzor migrantske krize na USK, a na kojem će biti precizirane aktivnosti za svaki resor.U narednom periodu Vlada USK se stavila na raspolaganje da sa predstavnicima gradskih i općinskih vlasti, razmotri potencijalne lokacije, koje IOM smatra prihvatljivim za uspostavljanje privremenog centra.

Posted by Vlada Unsko – sanskog kantona on Utorak, 23. Oktobar 2018.