);

Ovo je jedan od najtežih testova, možete li da ga rešite?

Sharing is caring!

Strani mediji ovih dana pišu o testu koji je zbunio mnoge koji su pokušali da ga reše. Na koliko pitanja ćete u njegovoj ‘domaćoj verziji’ vi uspeti da odgovorite?
1. A + A + A = 39
B + B – A = 25
6 + C + B = 50
A + B + C = ?

a) 47
b) 57
c) 67
d) 77

2. Dve žene polaze s istog mesta, hodaju u suprotnim smerovima četiri metra, zatim skreću levo i hodaju još tri metra. Kolika je udaljenost između njih?

a) 6 metara
b) 8 metara
c) 10 metara
d) 12 metara

3. Ako brojite od 1 do 100, koliko puta ćete spomenuti cifru 4?

a) 12
b) 17
c) 20
d) 21

4. Koji pojam se ne uklapa u ostale?

Golf
Ragbi
Kriket
Stoni Tenis
Fudbal

5. Da li se u azbuci tačno na sredini između slova L i T nalazi samoglasnik?

Odgovori:

1. 57

2. 10 metara

3. 20

4. Stoni Tenis, jedini se ne igra na travi

5. Ne

(webtribune.rs)