);

UKIDANJE LAŽNIH INVALIDNINA: Ušteda od 53 miliona KM

Sharing is caring!

Od početka provođenja Zakona o reviziji do sada su ostvarene uštede od 53 miliona KM bez povoljnijih penzija, tvrde u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida. Prema podacima FZ PIO MIO mjesečne uštede na osnovu rješenja o obustavi isplate ili prestanku prava su 341.243 KM, odnosno godišnje 4,1 milion KM. U opširnom izvještaju o reviziji koju provode navodi se da je od 2010. godine pa do aprila ove godine smanjen broj korisnika prava boračko-invalidske zaštite sa 102.849 na 94.575 korisnika.

Najviše slučajeva ukidanja invaliditeta bilo je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu – 757, slijede Sarajevski – 355 i Zeničko-dobojski – 305.

Iz Ministarstva najavljuju kako je u toku podnošenje krivičnih prijava protiv načelnika općina Posušje, Ljubuški, Orašje i Grude i njihovih pomoćnika zbog nedostavljanja predmeta potrebnih za rad na drugoj fazi revizije.

Branko Bago: Optužnica treba teretiti ministra Heleza

Načelnici općina Ljubuški, Grude i Orašje nisu za Žurnal komentarisali najavu podnošenja krivičnih prijava protiv njih. Načelnik Općine Posušje Branko Bago upoznat je sa tom najavom  ali ne očekuje da će rezultirati podizanjem optužnice protiv njega:

– Očekujem podizanje optužnice, ali protiv federalnog ministra branitelja zbog kršenja odluka najvišeg sudskog tijela u Federaciji BiH, a na štetu onih koji su braneći i svoju zemlju ostali trajni invalidi, nerijetko u potpunosti ovisni o brizi drugih – kaže za Žurnal.

Tačno je, pojašnjava, da nisu dostavljali predmete na drugu fazu revizije, za što ih ministar Zukan Helez i optužuje:

– Ali je isto tako točno da ih nismo odbili dostaviti već smo u više navrata tražili sastanak sa federalnim ministrom branitelja kako bismo razgovarali o provođenju presuda Ustavnog suda u vezi sa ovim pitanjem. Presudama Ustavnog suda ukinuti su pojedini članci Zakona koji regulira provođenje kontrole zakonitosti korištenja prava iz područja boračko-invalidske zaštite. Stoga smo i predložili održavanje sastanka kako bismo postigli dogovor o provođenju nastavko u skladu s tim odlukama, ali se, nažalost, na taj prijedlog ministar Helez oglušio.

Isplata invalidnina u ovoj općini ne vrši se već treći mjesec. Za načelnika Bagu ta odluka je nezakonita i predstavlja “kolektivno kažnjavanje braniteljske populacije”.

Prijavljivani ljekari, korisnici, uposlenici Ministarstva…

Od 2008. godine podneseno je više od 150 krivičnih prijava tužilaštvima širom Federacije BiH zbog zloupotrebe položaja, prevara, primanja i davanja mita te drugih krivičnih djela.
Najviše prijava podneseno je protiv pomoćnika ministra za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Martina Frančeševića te službenika Ministarstva Fadila Imamovića i Dragana Majstorovića.

Kao što je i najavljeno na početku procesa revizije, 2012. godine podnesene su krivične prijave protiv ljekara radi izdavanja fiktivnih ljekarskih nalaza – u pitanju su ljekari Nada Vila Čurić, Mulija Džudža, Milenko Lugonja – ali i Alije Džulića, koji je njihove lažne nalaze priložio uz zahtjev za priznavanje svojstva RVI.

U martu iste godine Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu podnesena je krivična prijava protiv Dragana Majstorovića, koji je u periodu maj-juli 2007. godine izdavao zapisnike o usaglašavanju vojne evidencije koji su korišteni za izdavanje javnih isprava – uvjerenja o pripadnosti i okolnostima stradanja, što je bilo u suprotnosti sa njegovim ovlaštenjima. Majstorović je izdao 149 zapisnika sa neistinitim sadržajem, sa vlastitim potpisom i bez pečata. Podnesena je i prijava protiv Sektora za budžet, finansije i informacione sisteme Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida jer je u predmetu Seada Baručija istom za ratno priznanje nezakonito isplaćeno skoro 16 hiljada KM.

Iste godine prijavljeni su i Ankica Babić i Samira Kozar zbog izdavanja 28 nezakonitih uvjerenja, te Salem Zećo jer je kao referent u Općini Novi Grad od jula 2006. do juna 2012. oštetio Federalni budžet za blizu 70 hiljada KM.
Tomislav Čerkez iz Širokog Brijega prijavljen je jer je fizički onemogućio rad federalnih inspektora prilikom nadzora.

I u 2013. i prva tri mjeseca 2014. prijavljen je veliki broj osoba zbog onemogućavanja inspektora u radu, zloupotrebe položaja, prilaganje lažnih dokumenata, izdavanja lažnih nalaza…

Problemi sa kojima se inspekcija suočavala na terenu, kaže se u izvještaju Ministarstva, odnose se na onemogućavanje općinskih vlasti pristupu dokumentaciji. Ministar Helez je u novembru 2013. obustavio isplatu invalidnina za općine Grude, Posušje, Ljubuški i Orašje, da bi zbog “narušene ukupne bezbjednosne situacije od protesta 07.02.2014.” u februaru 2014. izvršena je isplata svih ranije obustavljenih invalidnina za četiri općine ZHK.
Ali 6. marta ponovo je onemogućen ulazak u sjedište grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze i onemogućavanje rada ispostava federalnog organa uprave u općinama Široki Brijeg, Grude, Posušje i Ljubuški, pa je Vlada Federacije BiH je na ponovo obustavila isplate ličnih invalidnina za korisnike u općinama Grude, Ljubuški, Posušje i Široki Brijeg dok nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu ne dostave za svakog korisnika: rješenja po osnovu kojih ostvaruju prava, JMBG za svakog korisnika i tačnu adresu stanovanja.

Ukupno je 1.588 spisa predmeta koje nadležni općinski organi odbijaju dostaviti u dalji tok  revizije.

(zurnal.info)