);

ŽENSKA FIGURA IMA SVOJE MERE: IZRAČUNAJTE DA LI SU VAŠE IDEALNE

Sharing is caring!

Pripadnici muškog roda preferiraju zaobljenu žensku figuru koja ima oblik peščanog sata.Žensko telo podložno je promenjivom idealu lepote. Međutim, posle brojnih istraživanja i detaljnih analiza, otkriveno je kakvu tačno žensku figuru vole muškarci.

Ako ste mislili da ne postoji formula, prevarili ste se, postoji formula po kojoj se izračunava atraktivnost ženskog tela. Pripadnici muškog roda preferiraju zaobljenu žensku figuru koja ima oblik peščanog sata – bez obzira da li je žena mršavije ili malo krupnije građe.

Odnos dimenzija struka i kukova

Presudan je odnos struka i kukova,takozvani „Waist-to-Hip-Ratio“ (WHR). Vrednost koja se dobije nakon izračunavanja u idealnom slučaju iznosi 0,7. Optimalno je da vrednost bude ispod 0,85. To je, kako tvrde naučnici, idealan WHR, koji ujedno i povećava privlačnost žene.

Kako se izračunava WHR

Koeficijent se izračunava na sledeći način: Podele se dimenzije struka sa dimenzijama kukova, s time da se dimenzije struka mere između karlične kosti i rebrenog luka, a kukovi na najširem mestu.

Zanimljiva je i činjenica da i za muškarce postoji idealni WHR. Vrednost je 1,0 ili niža.

cicimici.com